طرح ملی «درجات» برای ارتقای سبک زندگی قرآنی و نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه تلاش می نماید و هدف از برگزاری آن گشودن پنجره ای از معارف قرآنی و مکتب اهل بیت علیهم السلام به سوی تمدن نوین توحیدی و اسلامی و مأنوس کردن مخاطبان و علاقمندان با علوم اسلامی است.

طرح ملی «درجات»

تحقیق نوعی طلب و طلب دانش فریضه ای است الهی.فتوای شرع بیان کننده حرکت در مدار تحقیق است نه رکود درخوابگاه تقلید.لذا قرآن راه تحقیق را پیش روی انسان ها گشود تا زندگی خویش را محققانه تنظیم و استوار نماید.دستور کتاب آسمانی حرکت محققانه برای اثبات حق و نفی باطل است. برای رسیدن به حق و زدودن باطل محقق باید از حب ها و بغض های شخصی و گروهی و مطامع دنیوی خود را برهاند تا در تحقیقات علمی پس از رسیدن به حقیقت آن را مطرح نماید.به تعبیر بهتر این صفات می تواند نگاه ها را تغییر داده و اندیشه را از مسیر حق منحرف سازد.لذا محقق باید منصف بوده و پیش داوری نداشته باشد، پیش داوری مانند خانه ای پیش ساخته است که برای ذهن به منزله زندان خواهد بود و راهی برای آزاد اندیشی ذهن باز نخواهد گذاست.هدف نهایی از پژوهش،تحقیق و تحقق، رسیدن انسان متحقق به مقام شامخ لقای خداست.سر لزوم چنین هدفی آن است که هر بالعرض باید به بالذات منتهی شود.

طرح ملی «درجات» گشودن پنجره ای از معارف قرآن و عترت به سوی تمدن نوین توحیدی و گامی به سوی توجه و فهم بیشتر مخاطبان به مفاهیم قرآنی و أنس با آن است.
طرح ملی «درجات» برای ارتقای سبک زندگی قرآنی و نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه تلاش می نماید و هدف از برگزاری آن گشودن پنجره ای از معارف قرآنی و مکتب اهل بیت علیهم السلام به سوی تمدن نوین توحیدی و اسلامی و مأنوس کردن مخاطبان و علاقمندان با علوم اسلامی است. در این راستا آثار و اندیشه مرجع عالیقدر و مفسر بزرگ قرآن کریم حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (مد ظله العالی) در جایگاه ویژه ای قرار دارد؛ زیرا علاوه بر جامعیت و تنوع موضوعی آثار، پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و نظام اسلامی در عرصه های مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین تبیین، ترویج و نشر آثار و اندیشه ی علامه جوادی آملی به عنوان یکی از برجسته ترین نظریه پردازان و متفکران معاصر در عرصه های مختلف علوم و معارف اسلامی به عنوان یک ضرورت راهبردی در سطح ملی و بین المللی و ایجاد تمدن اسلامی مبتنی بر معارف دینی است.

طرح ملی «درجات» گشودن پنجره ای از معارف قرآن و عترت به سوی تمدن نوین توحیدی و گامی به سوی توجه و فهم بیشتر مخاطبان به مفاهیم قرآنی و أنس با آن است.
طرح ملی «کوثر» برای ارتقای سبک زندگی قرآنی و نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه تلاش می نماید و هدف از برگزاری آن گشودن پنجره ای از معارف قرآنی و مکتب اهل بیت علیهم السلام به سوی تمدن نوین توحیدی و اسلامی و مأنوس کردن مخاطبان و علاقمندان با علوم اسلامی است. در این راستا آثار و اندیشه مرجع عالیقدر و مفسر بزرگ قرآن کریم حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (مد ظله العالی) در جایگاه ویژه ای قرار دارد؛ زیرا علاوه بر جامعیت و تنوع موضوعی آثار، پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و نظام اسلامی در عرصه های مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین تبیین، ترویج و نشر آثار و اندیشه ی علامه جوادی آملی به عنوان یکی از برجسته ترین نظریه پردازان و متفکران معاصر در عرصه های مختلف علوم و معارف اسلامی به عنوان یک ضرورت راهبردی در سطح ملی و بین المللی و ایجاد تمدن اسلامی مبتنی بر معارف دینی است.

همکاران ما